تبلیغات


چمران

دومین کتابی بود که در مورد مصطفی چمران می‌خوندم، بعد کتاب اول سوالم این بود یه فرد چطوری می‌تونه این قدر تاثیرگذار باشه و دوست داشتنی، جوابی نداشتم وقتی کتاب دوم رو خوندم فقط به یک جواب رسیدم، کار خدا ست، چیزی فرارتر از انسان بود چمران، مصداق آیه‌ای بود که شما را برای خود خلق کردم.

شاید فرق چمران با بقیه این بود که نفس کشیدنش هم برای خدا بود و من هنوز درگیر نفس خود.منبع این نوشته : منبع